Bästa DR

Restaurang K-märkt

9 December 2021

Nytänk är mer än att byta ut sin slogan. Det handlar om att våga ifrågasätta sin egen idé, att ompröva och utmana. Att därefter löpa hela linan ut och på ett kreativt sätt skapa ett koncept som i sig skulle kunna vara en ny startup- det är inte bara svårt - det kräver mod och resurser.

Med alla sinnen närvarande har vinnaren skapat en kampanj som känns självklar men är genialisk. Hållbarhet på alla nivåer.

Silver

Semcon

Brons

Ejendals

Semcon

Ejendals

Restaurang K-märkt