Bästa Expo

Folksam

9 December 2021

Vår vinnare i kategorin Bästa Expo har skapat en stark lösning utifrån en till synes enkel kreativ idé, och med en självklar strategi som är väl genomförd i alla delar av aktiveringen.

Den levererar genom att vara relevant i sin kontext, nå en bred publik live och digitalt och fånga sekundära mediakanaler. Detta bidrag skapar oväntat en stor emotionell upplevelse.

Silver ICA

Reklam

Brons

Arla Foods

Folksam

ICA Reklam

Arla Foods