En intervju med Johnny Ly, VD på :PART

Om att attrahera talanger och branchens utmaningar

22 November 2021

Vilka är :Part och varför startades det?

:Part grundades som SthlmOp redan 2015 av branschtungviktarna Maja Bredberg (Forsman & Bodenfors), David Orlic (tidigare Volontaire, Prime, KOMM) och Lamin Sonko (tidigare Jung Relations), i ett samarbete med Stockholms Stad för att öppna upp den kreativa sektorn och bana vägen för framtidens kreatörer och innovatörer. I treveckorsprogram introducerades unga talanger till information, kunskap och verktyg inom det kreativa näringslivet och axlade konsultroller hos kommunikationsbyråer för att framtaga idéer och lösningar på verkliga samhällsutmaningar från ett yngre perspektiv och andra referensramar. Programmet har växt med 3500 % och utvecklar årligen tusentals unga talanger inom kommunikation, kreativitet och entreprenörskap och under 2020 utvecklades nätverket :Part för att möta efterfrågan från talanger såväl som näringslivet för att minska gapet mellan dem. Nätverket består idag av över 3,000 unga talanger mellan 16-25 år som matchats med bolag inom media, kommunikation, startups och den kreativa sektorn.Vilka kunskaper ser ni att företag och organisationer efterfrågar?

Det är generellt en hög efterfrågan inom branschen på digital kompetens och självledarskap, som också ökat sedan pandemin. Bland våra partners efterfrågas kompetenser inom growth marketing, community management och innehållsproduktion, då den yngre generationen har en naturlig fallenhet för att förstå nya plattformar och medielandskap och ofta har praktisk erfarenhet från tidigare projekt eller verksamheter. Ett exempel är förståelsen för innehåll och distribution på plattformar som TikTok, som många av våra medlemmar besitter en expertis inom.Behöver företag anpassa sina budskap och sin kommunikation för att nå ut till nya generationer?

Definitivt, vi utfärdar regelbundna mätningar på varumärken som målgruppen exponerats för och generellt uppfattas reklam som störningsmoment på sociala medier där varumärkesuppfattningen snarare blir negativ än positiv. Varumärken som framgångsrikt kommunicerar med målgruppen har ofta organiskt innehåll med förståelse för populärkultur, trender och memes. En annan framgångsfaktor hos populära varumärken är transparens och syftesdriven kommunikation.Har kommunikationslandskapet förändrats under det senaste decenniet?

I takt med att nya plattformar etablerar sig och får fäste hos yngre generationer, förändras kommunikationslandskapet som en konsekvens av nya beteenden. Varumärken som skördar framgång i de nya landskapen har skiftat från ensidig monolog till tvåvägskommunikation i sina kommunikationskanaler genom att regelbundet interagera med sina målgrupper, exempelvis i kommentarsfält och forum. Roller som Community Manager eller Social Media Manager efterfrågas mycket av just anledningen att interaktionen mellan business-to-peer med rätt tonalitet kan genererar förtjänt viralt utrymme.Man ser hur nya plattformar gör att man enklare når ut till sina målgrupper, men hur tror ni att man når ut genom bruset?

Företag som lyckas nå genom bruset fokuserar på rätt innehåll för sina målgrupper, snarare än en större mediabudget för köpta utrymmen. Ett tillvägagångssätt är exempelvis att snabbt identifiera och samarbeta med mikro- och nanoinfluensers som har tydliga demografier, sakfrågor eller intressen. Tyvärr missar många företag möjligheten att engagera sina målgrupper och saknar regelbundenhet i kommunikationen, oavsett om det är interaktioner i kommentarsfält eller kontinuerlig publicering. Varumärken och profiler som byggt upp communitys på de nya plattformarna arbetar med en helt annan flexibilitet idag för att A/B-testa innehåll och kampanjer, för att analysera och ta lärdomar innan man lanserar nästa.Varför är det viktigt för företag att ta attrahera unga talanger till sin verksamhet?

Företag som verkar inom den kreativa sektorn och kommunikation är ofta trendkänsliga för populärkultur och nya innovationer. Organisationer som lyckas kombinera erfarenhet och struktur med energiska yngre förmågor med innovationskraft och nya referensramar, besitter en bredare kompetenslåda och affärsutbud. Unga talanger är snabbare anpassade för nya plattformar och trender då de bevakar media med andra glasögon och algoritmer. Det gäller att vi bättre tar vara på den kreativa innovationskraft som unga besitter idag — Sverige och Stockholm är trots allt ett kreativt paradis med fantastiska förutsättningar.Vad behöver företag göra för att fånga upp, inspirera och ta hand om nya talanger?

Företag behöver bättre attrahera, rekrytera och behålla talang. De varumärken som uppfattas mest positivt bland unga är ofta de som transparent kommunicerar om medarbetare, arbetsmiljö och arbetskultur och vågar lyfta personer inom organisationen. Unga idag besitter en bredare verktygslåda utöver skolutbildningen, då kunskap och information har demokratiserats enormt de senaste åren. Plattformar som möjliggör teoretisk utbildning om ads-hantering direkt från Google eller Facebook, eller exempelvis fotografi av Annie Leibovitz eller matlagning av Gordon Ramsay är lättillgängliga och enstaka knapptryck bort idag.För att läsa mer om :Part och komma i kontakt Besök https://part.global

Johnny Ly

:PART