Möt Anette Fredriksson, ny juryordförande

Anette Fredriksson, Försäljning- och Marknadschef Arkitektkopia AB, om nya rollen, viktiga metoder inom kommunikation och bakgrunden till att Arkitektkopia en dag startade Inhousetävlingen.

29 June 2022

Hej Anette, i år måste vara ett extra speciellt år för dig då du tar över ansvaret som juryordförande. Vad ser du mest fram emot med ditt nya uppdrag?

Att få insyn i de senaste årets produktion av marknadsföring/kommunikation ger verkligen en chans att ”ha örat mot marken” beträffande utvecklingen, den kreativa höjden och en känsla för vad som är framgångsrikt. Det är fantastiskt att se hur mycket det går att göra både med små och stora medel. Sedan är det ju fantastiskt roligt att se glädjen hos de hela team av medarbetare som tar emot priser i de olika tävlingskategorierna.

Samhället har öppnats upp mer igen under året. Vilka metoder eller koncept för kommunikation tror du kommer att fortsätta vara viktiga även framåt?

En tydlig målbild med en förmåga att hitta de rätta kombinationerna av kanaler, visualisering och budskap kommer att vara avgörande. Det måste vara tydligt vad som är budskapet och sedan får det gärna vara en twist som gör att målgruppen verkligen uppmärksammar det hela.

Inhousetävlingen är ett initiativ av Arkitektkopia. Varför startade ni Inhousetävlingen och vilken betydelse har den för utvecklingen av framgångsrik kommunikation i Sverige?

Förra året fyllde Inhousetävlingen 10 år och utvecklingen av Inhousebyråer har nästan exploderat under de här åren. Att ha mer interna resurser som samverkar över avdelningsgränser ger fördelar i form av en hög kännedom om det egna företagets mål och strategier, varumärkspositionering och mycket annat. Samtidigt finns det ett behov av erfarenhetsutbyte och kompetensutveckling där jag tror att just ett sådant arrangemang som Inhousetävlingen och de kringaktiviteter som vi ordnat under åren får en allt större betydelse. Vad som blir framgångsrikt förändras över tid och vi behöver vara uppmärksamma på vad det är som ger resultat och därmed också bygger värde.

Arkitektkopia

Inhousetävlingen