Möt Caroline Thunved, jurymedlem i årets Inhousetävling

Caroline Thunved, VD och generalsekreterare på Sveriges Kommunikatörer, om varför hon har valt att arbeta med kommunikation, nyckeln till en effektiv och resultatinriktad kommunikation och vad dagens ledare behöver tänka på för att lyckas med detta.

1 September 2022

Hej Caroline, välkommen till Inhousetävlingen. I mars tillträdde du som ny VD och generalsekreterare på Sveriges Kommunikatörer. Vad inom kommunikation tilltalar dig mest, och varför har du valt att jobba med just denna inriktning?

Jag har jobbat med kommunikation i över trettio år inom olika sektorer och i olika roller och det började på en PR-byrå som assistent. Jag har alltid tyckt att yrket kommunikatör, att jobba med kommunikation – vilket för mig omsluter marknad – är kreativt, intressant och utvecklande och väldigt roligt. Jag har alltid intresserat mig för människor och älskar samtal, vilket till stor del kommunikation handlar om. Ledarskap och kommunikation, med andra ord det kommunikativa ledarskapet, vikten av kommunikation i styrelser och debatten om arbetsmiljön för kommunikatörer är ämnen som jag brinner för och gärna ser att vi, Sveriges Kommunikatörer leder och bidrar till. Vi ska vara tankeledande kring kommunikation. Vårt uppdrag är att stärka kommunikationens nyckelroll i företag och samhälle och visa att kommunikation är den starka kraft som driver förändring. Det är särskilt spännande nu, när vi ser att behovet av bra internkommunikation har varit avgörande under pandemin. Många har fått upp ögonen för hur viktig kommunikationen är.

Vad är nyckeln till en effektiv och resultatinriktad kommunikation tycker du?

Det handlar om att kommunicera på mottagarens villkor. Att ha förståelse för sin målgrupps drivkrafter, behov och förutsättningar. När du utgår från mottagaren blir det lättare att skapa kommunikation som berör, engagerar, inkluderar och kan skapa förändring. Vi lyfter till exempel beteendekommunikation, neurokommunikation, skrivandet och rörlig media som hantverk som nycklar för att lyckas. Den andra faktorn för att skapa effektiv oh resultatinriktad kommunikation är att sätta upp tydliga mål och mäta dina kommunikationsinsatser. Då kan du också visa hur kommunikationen bidrar till att nå verksamhetens övergripande mål.

En fråga som berör dig är hur kommunikation kan bli mer framgångsrikt inom ledar- och chefskapet. Vad behöver dagens ledare tänka på för att lyckas med detta?

Många chefer saknar idag grundläggande kunskaper om kommunikation. Vi ser ett stort behov av att öka den kunskapen, och jag är övertygad om att vi då skulle se bättre resultat och bättre organisationskulturer. Chefer behöver vara kommunikativa, och det finns mycket att utveckla inom det kommunikativa ledarskapet: att lyssna, att föra dialog, att interagera, att visa empati och att vara tydlig. Det sista, tydligheten är än viktigare idag på de arbetsplatser som erbjuder en hybrid vardag. Med ökad förståelse för kommunikation i hela organisationen kommer den att bli mer kommunikativ. Vi talar ofta om just kommunikativa organisationer, ett begrepp från den forskning som Lunds universitet bedrivit. Kommunikationschefen och kommunikationsenheten har en stor uppgift i att stödja och utveckla chefer och ledare att kommunicera. Ett coachande förhållningssätt är viktigt. Det handlar om att chefen förstår kommunikationens värde och kommunicerar på det sätt som passar hen bäst. När behovet av kommunikation ökar, blir pressen på just kommunikationschef eller ansvarig högre. Efterfrågan på rollen ökar och många ansvariga för kommunikation och marknad upplever en tuff arbetsmiljö där rollen många gånger är otydlig. Du behöver ofta förtydliga din strategiska roll och komma närmare kärnverksamheten. Fler styrelser behöver få in kommunikatörer och i en ledning anser jag att det är fundamentalt med en kommunikations – eller marknadschef.

Hur ser du på kommunikatörens utmaning idag med att både ha en bred kunskap och samtidigt ha spetskompetens inom olika trender?

Distansarbete, ökad digitalisering i samhället och en situation där korrekt och snabb information bokstavligen räddat liv har inte bara gjort kommunikationens roll tydligare utan även breddat den. Samtidigt fortsätter kommunikatörerna uppleva den ibland ohanterliga bredd som kommer med rollen. Det är tydligt att de fortsätter uppleva en efterfrågan på ny och utökad kompetens för att hantera en bredare verktygslåda av specialistkunskaper. Det är viktigt att tydliggöra kommunikatörernas olika kompetensområden, visa hur alla delar behövs och att skapa förutsättningar för att lyckas. Kommunikationsbranschen toppar ligan bland sjukskrivningar. Där har vi ett viktigt uppdrag att driva frågan om bra arbetsvillkor, vilket vi kommer att göra i samarbete med fackförbundet DIK under hösten. I vår kompetenskartläggning har vi ringat in fyra kompetensområden för kommunikatörer: generalisten (inringar även högre befattningar och spetskompetens), innovatören, innehållsproducenten och analytikern. Som ett verktyg för att stötta vår bransch.

Vilka nutida jobbtitlar tycker du ingår i kommunikatörsyrket och hur tror du kommunikatörsrollen kommer att utvecklas och se ut i framtiden?

Det är inte en lätt fråga att svara på, det vimlar nämligen av titlar och nya roller skapas hela tiden! Det speglar en roll i förändring och en bransch som transformeras. Men många fler titlar borde räknas in i kommunikatörsrollen än just ”kommunikatör”. Kommunikation finns självklart också i exempelvis design, kundresor och UX. Jag tror att framtidens ledare kommer att finnas bland kommunikatörerna.

inhousetävlingen

sverigeskommunikatörer