Möt Hanna Brogren, jurymedlem i årets Inhousetävling

Hanna Brogren, kommunikationsdirektör vid regionsledningskontoret i Region Stockholm, om sitt nya uppdrag som jurymedlem, vad en organisation behöver tänka på för att nå ut och hur kommunikation kommer att utvecklas med tiden.

1 September 2022

Hej Hanna och välkommen i rollen som ny jurymedlem i årets upplaga av Inhousetävlingen. Det är första året du sitter i juryn, vad ser du mest fram emot med ditt nya uppdrag?

Det ska bli jätteintressant och roligt att ta del av och kunna inspireras av hur andra organisationer arbetar praktiskt i det dagliga kommunikationsarbetet.

I januari tillträdde du som ny kommunikationsdirektör i Region Stockholm. Vad tycker du en organisation behöver tänka på för att nå ut med ett budskap, tjänst eller produkt?

Viktigast är att utgå från de vi är till för, alltså egentligen alla 2,5 miljoner invånare i regionen. Vi vill ju att de på ett enkelt sätt ska kunna ta del av de tjänster vi erbjuder. Vi lever i stor förändring, vilket såklart påverkar hur vi löser vårt uppdrag. Vi behöver ha goda kunskaper om våra olika målgruppers behov, förväntningar och kommunikationsvanor.

Vilken betydelse har Inhousetävlingen för inhousebyråer och kommunikationslandskapet i övrigt i Sverige tror du?

Förutom att det är roligt för de som nomineras att få uppmuntran är det ett viktigt sätt för oss andra att inspireras av deras insikter och goda resultat.

Hur tror du att kommunikation kommer utvecklas med tiden - vilken position kommer den att ha i samhället och vilka sätt kommer vi att kommunicera på?

Kommunikationen kommer ännu mer att knytas till tjänster för att vara mer effektiv för både företag/organisationer och målgrupper/kunder. Den interna kommunikationens kommer att ta större plats när kommunikationen ännu mer blir en del av affären, eller i vårt fall invånarnyttan. Där kan och behöver många delar av organisationen bidra, till exempel genom att hitta synergier i kommunikationen.

inhousetävlingen

regionstockholm