Möt Janne Åkerblom, jurymedlem i årets Inhousetävling

Janne Åkerblom, Byråledare på Blomquist Communication, om vikten av god kommunikation, erfarenheten av internationella tävlingar och att framtidens kommunikation kommer bli alltmer datadriven.

14 September 2022

Hej Janne och välkommen i rollen som ny jurymedlem i årets upplaga av Inhousetävlingen. Det är första året du sitter i juryn, vad ser du mest fram emot med ditt nya uppdrag?

Det är två saker jag tycker är extra viktiga. Den första rör kommunikation i allmänhet. Vi som jobbar med kommunikation har viktiga roller att se till att kommunikationen faktiskt fungerar och ger kommunikativa resultat för våra uppdragsgivare. Min allmänna uppfattning är att standarden succesivt sjunker och i viss mån bidrar till den allmänna reklamtröttheten. Kan vi lyfta bra exempel, inspirera andra och hjälpa till att snäppa upp nivån en aning så är jag glad. Den andra delen är just inhousebyråernas roll. Jag tycker att det är viktigt att man har utbyte ”med andra” för att behålla skärpan och få strateger och kreatörer att hitta utifrånperspektivet. Det kan vara lätta att hamna i samma gamla hjulspår och jag är intresserad av hur man fortsätter att hitta nya spännande och fungerande lösningar när man redan kan produkten/tjänsten/företaget/organisationen utan och innan. Jag ser fram emot det här utbytet i jurygruppen och hoppas att inhousebyråerna också kommer på prisutdelningen – även om man inte är nominerad – för att mingla och få de här utbytet med andra.

Du har varit jurymedlem i flera internationella tävlingar, vad är din erfarenhet från dem och vad fyller tävlingarna för syfte?

Lite olika tycker jag. Juryarbetet kan ibland vara ganska mekaniskt när man tittar på hundratals bidrag och ska ge en rättvis bedömning. Bäst är det förstås när juryn har förberedande diskussioner kring vad man bör kolla extra på så att man har en samsyn och en gemensam plattform att stå på. En erfarenhet är att det ofta är väldigt mycket man ska titta på och att de allra flesta bidrag faktisk håller både hög kreativ och hög hantverksmässig kvalitet. Bäst är det när man själv blir överraskad över hur smart lösningen är. Men kreativiteten får förstås aldrig gå ut över resultatet. Och just resultatet är svårt att bedöma. Om målet är en fördubblad försäljning under ett år och resultatet blir tredubblad, är det då en väldigt bra och effektiv kommunikation som bidrog till det? Eller var det nåt helt annat som påverkade försäljningen? Eller är det helt enkelt för att målet för lågt satt? Det främsta syftet är att tävlingarna och framförallt de belönade bidragen fungerar som inspiration och bra förebilder. De kan bidra till att modigare interna uppdragsgivare vågar gå utanför de traditionella ramarna och beställa kommunikation som ger bättre resultat.

Vad är nyckeln till en effektiv och resultatinriktad kommunikation tycker du?

Svår fråga eftersom det i många fall skiljer mycket i förutsättningarna kring vad man ska kommunicera kring. Men det får bli en gammal klyscha: Det handlar om att varken underskatta målgruppens intellekt eller överskatta deras intresse. Kommunikation som fungerar kan mycket väl vara pris och produkt, men om du dessutom ska få människor och verkligen gilla det du kommunicerar behöver du överraska och underhålla. Lägger man ihop två kända företeelser så att de tillsammans får en helt ny betydelse – och folk fattar det – ja, då når du riktigt långt! I dag har du dessutom så många möjligheter att löpande läsa av resultat, justera kampanjen och välja de enheter som går bättre än andra för att verkligen få bästa effekt. Så datadriven, kreativ kommunikation är en tydlig nyckel till framgång.

Vilken betydelse har Inhousetävlingen för inhousebyråer och kommunikationslandskapet i övrigt i Sverige tror du?

Jag tror att tävlingen kan ha större betydelse än vad den hittills har haft, både för inhousebyråer och för kommunikationslandskapet i övrigt. Återigen handlar det om att de saker som är riktigt bra måste lyftas fram för att skapa inspiration och fungera som föredömen.

Hur tror du att kommunikation kommer utvecklas med tiden - vilken position kommer den att ha i samhället och vilka sätt kommer vi att kommunicera på?

Oj, ja, här har vi dagens viktigaste fråga. Jag tror först och främst att kommunikationen kommer att bli allt mer datadriven. Jag tror dessutom att vi de närmaste åren kommer att få se allt mer streamlinead och ”enkel” kommunikation; sånt som mätningar visar att ”folk har sett” eller till och med klickat på. Men för att motverka reklamtröttheten tror och hoppas jag att det snart vänder till mer kreativitet och mod i lösningar och medieval. Jag är övertygad om att kommunikation i allmänhet blir viktigare och viktigare, men också att kanalerna blir fler och fler och allt mer differentierade. Det i sin tur gör att oerhört få varumärken i framtiden kommer ha råd att nå riktigt brett. Det här ställer nya krav och medför nya utmaningar för oss som jobbar med kommunikation. Visst är det härligt, spännande och just utmanande för oss att både hänga med och i viss mån leda utvecklingen.

Eller som Publilius Syrus sa för drygt 2000 år sedan: Det växer ingen mossa på en rullande sten.

Inhousetävlingen

Blomquist communication