Möt Mikael Owilli, jurymedlem i årets Inhousetävling

Mikael Owilli, Co-founder & CEO på Borg & Owilli AB, om vad en contentbyrå kan hjälpa kunder med, hur framtiden ser ut för skräddarsydda lösningar och vilka erfarenheter från juryuppdraget förra året som han tar med sig in i årets tävling.

6 July 2022

Hej Mikael, välkommen tillbaka till uppdraget som jurymedlem i årets upplaga av Inhousetävlingen. Vilka erfarenheter från ditt uppdrag under 2021 tar du med dig in i årets tävling?

Det var först och främst en fantastiskt rolig upplevelse. Det jag tar med mig är en större förståelse för den höga ambitionsnivån på bidragen som kom in och hur svårt det är att bedöma. Jag ser framemot att vilka bidrag som sticker ut under 2022.

Borg & Owilli AB är en contentbyrå som är specialiserad inom distribution av innehåll. Kan du berätta mer vad ni som contentbyrå hjälper era kunder med?

I många avseenden är vi en fullservicebyrå som bistår våra kunder med bland annat:

  • Varumärkesstrategi/planning.

  • Grafisk formgivning för print och digitalt.

  • Text- och copyproduktion.

  • Konceptframtagning för exempelvis employer branding-, lanserings-, eller awareness-kampanjer.

  • Distribution och spridning av kommunikationen via digitala format (native, sociala medier, display, ABM etc) men även print (redaktionellt, grafiskt).

Bäst utväxling får uppdragsgivare i regel när vi får bistå med flera av dessa delar, inklusive strategi, produktion och distribution. I dessa fall blir det också enklare att mäta resultat, orsak och verkan vilket vi ser som viktigt i ett samarbete.

En av era tjänster är account based marketing, att nå utvalda målföretag med skräddarsydda budskap. Hur tror du framtiden ser ut för skräddarsydda lösningar gentemot kunder?

Skräddarsydda lösningar oavsett om det är ABM, kreativa koncept eller andra distributionslösningar är en stor del av framtiden. I en digital värld där vi varje dag möts av personliga budskap anpassade efter vårt beteende/intressen så måste vi även inom B2B hålla oss personliga och relevanta för att få ett bra engagemang från vår annonsering, annars riskerar vi att bara försvinna i bruset.

inhousetävlingen

Borg & Owilli AB