Möt Mikael Owilli; VD och medgrundare för Borg Owilli samt jurymedlem i Inhousetävlingen 2021

Om värdeskapande kommunikation, branchens utveckling, att tackla motgångar och se möjligheter.

10 June 2021

Vi välkomnar nästa Jurymedlem, Mikael Owilli, till juryn för Inhousetävlingen 2021!

Mikaels väg in i kommunikationsbranschen var till en början inte självklar utan Mikaels resa började med en framgångsrik karriär inom ishockey. Efter en skada kastades planerna om och stegen togs via studier inom nationalekonomi och statistik, med ett stort intresse kring entreprenörskap, vidare ut i arbetslivet med fokus på försäljning, entreprenörskap och ledarskap. 2016 startade Mikael tillsammans med medgrundaren David Borg contentbyrån Borg Owilli. Mikael är på många sätt en förebild för andra och brinner för att främja mångfald, starka team och kompetensutveckling där han även hoppas att han kan erbjuda ett nytt perspektiv kring hantering av möjligheter och motgångar.

Vi träffade Mikael för några snabba frågor.

Vad gav dig inspirationen att börja arbeta med kommunikation? 

Jag tror starkt på att alla har en story att berätta och jag har alltid fascinerats av varumärken som inte bara förstår detta, utan också lyckats förmedla ett budskap på ett intressant och effektivt sätt. Att vara med och bidra till något större, och att förbättra vårt samhälle är en av mina stora drivkrafter, därför inspirerades jag tidigt av värdeskapande kommunikation. 

Varför har du accepterat rollen som jurymedlem i Inhousetävlingen 2021? Vilka styrkor ser du i denna typ av initiativ? 

Alla initiativ som hyllar kreativ höjd och lyfter fram positiva marknadsföringsbidrag har en positiv effekt på utvecklingen i branschen, vilket gynnar oss alla. När det kommer till inhousebyråer har utvecklingen dessutom gått i raketfart de senaste åren och jag tycker det är viktigt att det lyfts fram.

Vilka utmaningar tror du inhousebyrårer står inför under de kommande åren? 

En utmaning är att man riskerar att bli hemmablind om man enbart arbetar med ett företag i en specifik bransch med ett, eller få varumärken. Den snabba utvecklingen av branschen innebär också att man måste vara snabbrörlig och ha örat mot marknaden, vilket är en utmaning för oss alla. Ska man lyckas nå ut till sin målgrupp krävs både bredd och spets och vi ser en trend nu att allt fler byråer rekryterar smalare kompetenser för specifika kommunikationsområden. För en inhousebyrå som ska hushålla med resurserna kan det vara svårt att ha spetskompetenser som bara används för vissa specifika sammanhang.

Juryn