Möt Niklas Åström, jurymedlem i årets Inhousetävling

Niklas Åström, CEO & Creative Director på Koncept & Event, om framtiden för live respektive digitala event, hur företag kan använda evenemang för att nå ut med sitt varumärke och att sitta i juryn för första gången.

6 July 2022

Hej Niklas, välkommen till Inhousetävlingen. Det är första gången du sitter i juryn, vad ser du mest fram emot med ditt nya uppdrag?

Jag har suttit i flera andra jurys i liknande typer av tävlingar och det är alltid väldigt inspirerande. Att få ta del av andra synsätt och arbetssätt och hur man i olika bolag tar sig an olika uppdrag och utmaningar. 

Koncept & Event är ett företag som ger liv åt varumärken och relationer genom upplevelser, både live och digitalt. Hur tror du framtiden ser ut för live respektive digitala koncept?

Jag har nog slutat se det som att det är det ena eller det andra. Vi har alltid jobbat med olika digitala verktyg även om det blev en enorm övervikt mot digitala produktioner under pandemin. Nu producerar vi exempelvis väldigt mycket mer digitalt content till fysiska event än vad vi gjorde innan. Vi hanterar det digitala formatet och såklart även det traditionella fysiska, men egentligen så är ju hela vårt samhälle en mix av massa olika fysiska eller digitala företeelser i en känslig mix. 

Vad ser du är vinsten för ett företag med att använda evenemang för att nå ut med sitt varumärke?

Att det skapar känslor. Under pandemin såg man tydligt hur bristen på kärlek i alla möjliga former påverkade människor negativt men även bolagskulturer, relationer mellan kollegor osv. Vi har aldrig producerat så mycket ”innehållslösa” event som nu efter pandemin, men det är för att själva innehåller och syftet har varit mötet. Att på olika sätt uppleva relationer eller budskap skapar en känsla och känslor har väldigt lång livslängd. Det ger helt enkelt starkare avtryck och intryck. 

inhousetävlingen

Koncept & Event