Några snabba med grundarna till Inhousetävlingen

Arrangören Arkitektkopia om hur tävlingen kom till, syftet bakom och förväntningar framåt.

3 May 2021

Arkitektkopia om syftet till tävlingen, åren som gått och förhoppningar framåt

Under många år har fantastiska initiativ och tävlingar som hyllar god kommunikation och kreativitet funnits - men för 10 år sedan riktade sig så gott som alla dessa endast mot de traditionella reklambyråerna. Arkitektkopia såg ett behov av att skapa ett forum för att även lyfta fram alla de goda insatser och den kommunikation som skapas inhouse av många av landets egna organisationer och varumärken. Utifrån denna insikt skapade Arkitektkopia initiativet Inhousetävlingen.Allt eftersom åren gått har tävlingen utvecklats och flertalet kompletterande operatörer har varit involverade i driften av tävlingen - dock alltid med arrangör och ägare Arkitektkopia. I år firar tävlingen 10 år. Vi tog ett snack med Arkitektkopia för att prata mer om tävlingen genom åren som gått, årets tävling och förväntningar framåt.Vad var syftet med inhousetävlingen till en början och har det förändrats över åren? Vad är syftet idag? Varför är Inhouse viktigt för er?

Anette:

Syftet med Inhousetävlingen var att lyfta alla de fantastiska insatser som görs på inhouseavdelningar ute på olika företag. Arbetsmarknaden för kreatörer och kommunikatörer har förändrats under de senare decennierna och idag återfinns flera av de som är sysselsatta inom det här området direkt hos företagen. Det är en naturlig utveckling när marknadsföring och kommunikation vävs samman över olika avdelningar och i form av både fysiska och digitala medier.Syftet idag är fortfarande att lyfta de här yrkesgrupperna insatser och att också utgöra en plattform för ett utbyte av kunskap, idéer och synliggörande av utvecklingen. För Arkitektkopia är det här våra kunder/beställare av produkter och tjänster som vi tillhandahåller. Det kan vara kompletterande spetskompetens inom kommunikation eller det kan vara produktion av både printade och digitala lösningar.Vi kan stödja våra kunder genom hela processen med att ta fram ett budskap till att välja och producera hur det ska kommuniceras, men vi kan också hjälpa till med endast någon del i processen om det är vad kunden önskar.Inhousetävlingen firar 10 års jubileum 2021. Har du någon särskilt minne från tidigare år?

Gunnar:

Många roliga minnen så svårt att plocka ut ett. Allt från bidrag där budgeten varit minst sagt låg, men där man ändå lyckats få stort genomslag och vunnit sin klass, till ambitiösa kreativa utskick, till smarta uppfinningsrika digitala kampanjer. Som sagt svårt att plocka ut bara ett.Kanske något särskilt bidrag, vinnare eller händelse som sticker ut?

Maria:

Ett år var ATG med och tävlade och då var deras lilla maskot Vinnie med. Han stod utanför Berns entré och hälsade alla galagäster välkomna. Vinnie är en mycket liten häst med stora drömmar och använde sig ofta av talesättet ”Ingen dröm är för stor”.Hur ser du att reklam och kommunikationsbranschen har utvecklats de senaste 10 åren? Och vad tror du om framtiden? 

Anette:

Allting är mycket mer snabbrörligt idag, behovet av att kunna fånga intresset hos mottagaren och att behålla det är större. Vi ser mycket mer av att sätta saker i ett sammanhang där fokus ligger på igenkänning, livsstilsrelaterad reklam och att pricka in trender. Story telling har fått stort genomslag här. När det gäller B2B saknar jag fortfarande ett större fokus på syfte, målsättning och möjlighet att utvärdera marknadsförings- och kommunikationsinsatser. Jag hoppas och tror att större krav kommer att ställas på det i framtiden.Tror du att ni i juryn kommer att behöva se på den kreativitet som skapats under 2020 på ett nytt sätt iom Covid?

Gunnar:

Jag tror kreativiteten kommer visa sig vara minst lika bra i årets bidrag och jag tror också att kreativiteten kan gynnas av tuffare tider. Den påverkan som en så här speciell händelse som Pandemin ändå varit på både privatliv och yrkesliv kan i sig föda många spännande idéer kring kommunikation.Vad önskar/hoppas du se hos de bidrag som tävlar?

Anette:

Det vore roligt om det presenterades något som känns som ett helt nytt grepp. Vi har ju en tävlingsklass i år som kallas Collab som handlar om att se möjligheten att kunna skapa ett större värde genom att samarbeta med andra varumärken. Den har vi stora förhoppningar ska bjuda på nya kreativa lösningar. Jag skulle också vilja se fler bidrag inom B2B marknadsföring och kommunikation.

Arkitektkopia Anette Gunnar Maria

Intervjuade:

Anette Fredriksson, Försäljnings- och marknadschef (t.v)

Gunnar Duintjer, VD (c)

Maria Grankvist; Marknadsassistent (t.h.)arkitektkopia

inhousetävlingen

kommunikationsbranschen