GDPR & Integritetspolicy

GDPR & Integritetspolicy

Arkitektkopia AB är operatör av Inhousetävlingen från 2022, tillika arrangör och ägare av varumärket Inhousetävlingen. För personuppgifter som behandlas i Inhousetävlingen gäller att avtal finns mellan Arkitektkopia AB och deltagande parter som motiverar detta. De personuppgifter som behandlas är kontaktuppgifter till berörda hos de företag som deltar i tävlingen. Detta omfattar namn, telefonnummer, mejladresser och adresser. Behandlingen av dessa personuppgifter sker i de applikationer och system som används för administration och bokning, liksom inom de applikationer och plattformar som nyttjas för inhousetavlingen.se (”Digitala kanaler”). Integritetspolicyn är tillämpbar på anställda, leverantörer och gäster.

Kontaktuppgifter som delas vid anmälan till tävlingen eller dess underengagemang kan komma att delas med partners och sponsorer till Inhousetävlingen i marknadsföringssyfte.